PROGRAM ZA RAZVOJ MARIBORA 2018 - 2022 

 

Volitve v predstavniška telesa in druge organe lokalne samouprave so povsod po svetu postale eno glavnih demokratičnih orodij uresničevanja oblasti in eno najpomembnejših zunanjih znamenj demokracije. Zato imajo popolnoma enako vlogo in enak pomen kot državne volitve, čeprav se izvajajo v bistveno manjši skupnosti in na bistveno manjšem ozemlju. Z vidika političnega pomena, so lokalne volitve popolnoma primerljive z državnimi, saj je lokalna samouprava ključna za življenje ljudi. Zato lokalne volitve pomenijo najpomembnejši vpliv prebivalcev lokalne skupnosti na delovanje lokalne samouprave in so kot take bistvena prvina lokalne demokracije.

 

Naredili bomo konec nestrokovnosti in politični privatizaciji mestne oblasti, ki uničujeta razvojne temelje Mestne občine Maribor.

 

Skupaj nam bo uspelo, gremo na volitve 

 

 

 

 

1. Obnova starega mestnega jedra 
2. Povezava mesta in reke Drave
3. Izgradnja najemniških in varovanih stanovanj in energetska obnova večstanovanjskih stavb ter javnih stavb, ki so v lasti MOM
4. Ureditev odprtih javnih površin
5. Ureditev komunalne infrastrukture
6. Ureditev prometne infrastrukture in trajnostna mobilnost
7. Turizem, šport
8. Kultura
9. Vzgoja in izobraževanje v MOM
10. Mladi v MOM
11. Socialno varstvo
12. Vodenje in upravljanje MOM

 

KLJUČNI PROJEKTI (POVZETEK PROGRAMA): 

  1. CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA
  2. POVEZAVA MESTA Z REKO DRAVO
  3. GRADNJA NEPROFITNIH NAJEMNIŠKIH IN VAROVANIH STANOVANJ
  4. VODENJE, UPRAVLJANJE MESTA – USTANOVITEV HOLDINGA JAVNIH PODJETIJ
  5. MLADINSKA POLITIKA (URAD ZA MLADINO)
  6. OBNOVA KULTURNE, ŠOLSKE IN ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 

 

Vrednost vseh projektov:

  • 100.000.000,00 EUR (letno: 25.000.000,00 EUR)

Vrednost ključnih projektov:

  • 68.000.000,00 EUR (letno: 17.000.000,00 EUR)

  Pridružite se mi.

 

 

 

DOMOV AKTUALNO KONTAKT ZASEBNOST

© Copyright Melita Petelin 2018