•  

  Melita Petelin

  Dragi moji,

  obrnjeni smo v pravo smer, zdaj moramo le hoditi naprej. Ne delamo majhnih načrtov, ker v njih ni čarobnosti. Delamo velike načrte, merimo visoko, upamo in delamo. Vse za Maribor. Vem, da vsi verjamemo, da s svojimi občutenji in delom sodelujemo v nečem veličastnem. Čim močneje bomo gojili to prepričanje, tem bolj bosta stvarnost in Maribor lahko napredovala. Ne glede na to, kakšne igrice se igrajo drugi, se sami ne smemo igrati ampak se moramo vedno zavzemati za poštenje in resnico.

  Verjamem v vas, dragi moji. Skupaj z vami želim spremeniti Maribor. Uspelo nam bo.

  Bodimo spet Maribor.

   
 •  

  Božidar Kastelic

  Božidar Kastelic je univ. dipl. inženir elektrotehnike in magister znanosti s področja mednarodnega marketinga. Zaposlen je v družbi SODO kot sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo na delovnem mestu inženir za vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture. Zadolžen je za spremljavo izvajanja storitev sistemskega operaterja in za izvajanje notranjih kontrol ter sistema obvladovanja tveganj.

   
 •  

  Mojca Jauk

  Mojca Jauk je pravnica, zaposlena kot višja pravosodna sodelavka v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru. Je organizirana in natančna, komunikativna, samoiniciativna, z razvitim čutom za odgovornost, ter izrazitim socialnim čutom.

   
 •  

  Janko Leva

  Janko Leva je leta 1959 rojen prodajalec tehnične stroke, trenutno zaposlen v podjetju Lasertehnik na oddelku logistike. V mandatu 2014- 2018 opravlja tudi funkcijo člana sveta Mestne občine Maribor. Vrsto let je aktiven na področju dela mestne četrti Tabor, kjer je gonilna sila sprememb, ki vplivajo na višjo kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

   
 •  

  Matea Gorjup

  Matea Gorjup je Mariborčanka. Je diplomirana menagerka odrske produkcije in magistrica medijske produkcije, zaposlena na RTV Slovenija, trenutno kot vodja oddelka za grafiko v Ljubljani. Je babica in mama. Je strastna raziskovalka življenja, po duši in glasu pa predvsem pesnica. Je Mariborčanka.

   
 •  

  Martin Benko

  Martin Benko je leta 1949 rojeni upokojenec, ki je do upokojitve opravljal različna vodstvena dela v SNG Maribor. Največji del svojega življenja je posvetil osebam s posebnimi potrebami, saj vodi Medobčinsko društvo Sožitje Maribor, ki mu je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podelilo koncesijo za varstvo, vodenje in zaposlitev oseb z motnjo v duševnem razvoju ter institucionalno varstvo. Vsa leta delovanja si prizadeva izenačiti položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju s pravicami opravilno sposobnih. Aktivno sodeluje z zvezo Sožitje Slovenija, kjer je član raznih komisij in izvršnega odbora.

  Na lokalnem nivoju je podpredsednik sveta invalidov MO Maribor, podpredsednik območnega združenja slovenskih častnikov Maribor, član veteranskega – policijskega združenja sever, član ZVVS. Podeljen mu je bil tudi status veterana vojne za Slovenijo, kjer je aktivno sodeloval.

  Vodilo pri njegovem delu: medsebojna pomoč, strpnost in spoštovanje drugačnih ne glede na socialni ali drugi položaj.

   
 •  

  Mira Gujt

  Mira Gujt je rojena  v Mariboru,  po poklicu diplomirana ekonomistka. Ima 33 let delovnih izkušenj, od tega 5 let v gospodarstvu.   Zaposlena je na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor kot profesorica strokovno-teoretičnih predmetov in organizatorica praktičnega usposabljanja v podjetjih in koordinatorica projekta Erasmus+ za prakso v tujini. Honorarno poučuje še na Višji in Visoki šoli na Dobi. Je načelna in  poštena ter pripravljena pomagati ljudem v stiski. Aktivno sodeluje v društvu UP-ornik in je  članica strokovnega sveta. Sodeluje v različnih evropskih projektih. 

   
 •  

  Benjamin Mohorko

  Benjamin Mohorko je inženir gradbeništva, diplomirani ekonomist, končuje pa magistrski študij poslovnih ved na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. V času strokovne prakse je bil aktivno vključen v projekt prometne ureditve v MO Maribor za težka tovorna vozila. Odlikuje ga poznavanje načrtovanja, gradnje in gospodarjenja s prometnicami ter izris gradbenih in arhitektnih načrtov. Svoj prosti čas namenja učenju tujih jezikov, branju različne zvrsti literature, plavanju in rekreacijskim sprehodom po Pohorju.

   
 •  

  Blanka Sterniša

  Blanka Sterniša, dipl. ekon., rojena v Mariboru, se je po končani 1. Gimnaziji v Mariboru vpisala na študij ekonomije na takratno Visoko ekonomsko komercialno šolo v Mariboru ( sedaj EPF )  in jo uspešno zaključila. Diplomirala je na smeri za analizo in planiranje in si s tem pridobila visokošolsko izobrazbo. Delovno kariero je pričela leta 1985, njena področja so obsegala različna dela v gospodarskih družbah v oddelkih plana in analiz, financ in računovodstva, med drugim je opravljala odgovorna dela kot vodja računovodstva in financ.

  Od leta 2001 dalje je  zaposlena v banki na delovnem mestu – finančna svetovalka za poslovanje z gospodarstvom.

   
 •  

  Boris Ješovnik

  Boris Ješovnik je diplomiral je na Fakulteti za komercialne in poslovne vede in opravlja posle vodje podružnice Addiko bank d.d. v Murski Soboti. Poročen je z ženo Mojco in ponosen oče hčere Eneje in sina Nejca.

  V zadnjih letih se veliko ukvarja z reševanjem problematike vsakodnevnih težav na območju mestne četrti Pobrežje, ki je nenazadnje največja mestna četrt v Mestni občini Maribor. Njegova  prizadevanja temeljijo predvsem na povrnitvi posluha mestnih oblasti za nakopičene probleme meščanov v območjih mestnih četrti. Veliko neposrednih težav ljudi je predstavil v svojih člankih ter sredstvih javnega obveščanja. Je tudi  predsednik civilne iniciative Pobrežje, kateri se v zadnjem času pridružuje vedno večje število članov.

  Je zelo velik ljubitelj zimskih športov, predvsem hokeja in smučanja. V center mesta se, če ima tam obveznosti, vozi s kolesom. Za tovrstno pot v službo si prizadeva navdušiti čim večje število Mariborčanov.

   
 •  

  Tina Šmon

  Tina Šmon je rojena Mariborčanka, ima univerzitetno diplomo s področja komunikologije  (New York University), zaključen magistrski študij s področja turizma na MIB School of Management v Trstu in končuje magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja mednarodnega poslovanja. Je samozaposlena  ter lastnica in direktorica Aventurin d.o.o., podjetja za destinacijski management, učiteljica smučanja ter organizatorka ali soorganizatorka dogodkov, kot so: seminar “Kako poslovati z OZN”, strokovno-turistično srečanje študentov mednarodne diplomacije z udeležbe ambasadrojev Velike Britanije in ZDA, Maribor, v sodelovanju z ruskim partnerjem, predstavitev Slovenije na enem največjih svetovnih turističnih sejmov v Moskvi.

   
 •  

  Mag. Simon Eržen

  Mag. Simon Eržen, danes podjetnik in strokovni poslovni svetovalec s strateškimi rešitvami pomaga podjetjem in vodilnim menedžerjem pri njihovem dolgoročnem razvoju. Njegovi uspehi na področju prodaje in prodoru podjetij na tuje razvite trge potrjuje z več kot 15-letnimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami na tem področju. V mladosti večkratni državni prvak v kolesarstvu BMX, danes pa licencirani planinski in kolesarski vodnik. Predan športnik z dušo in telesom ter 35-letnimi kolesarskimi izkušnjami, v sklopu svojega poslanstva in številnih dobrodelnih projektov, prebuja zavest ljudem po vsem svetu.

   
 •  

  Maja Gergič

  Maja Gergič se je, po končani srednji ekonomski šoli v Mariboru,  leta 1984 zaposlila v Novi KBM d.d., kjer trenutno kot specialist strokovne podpore dela v Sektorju upravljanja problematičnih naložb. Ob delu sem se je šolala in pridobila naziv magistra javne uprave. V prostem času se ukvarja z vnukoma in bere knjige.

   
 •  

  Dr. Gregor Taljan

  Dr. Gregor Taljan, dipl. inž. el., je leta 2005 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na kateri je leta 2010 tudi doktoriral. V letih 2005-2009 je kot asistent vodil vaje iz več predmetov na katedri za elektroenergetske sisteme. Leta 2007 je kot gostujoči raziskovalec raziskovalno deloval na Univerzi v Waterloo-ju v Kanadi. Prav tako je leta 2009 gostoval na Tehnični Univerzi v Gradcu, Avstrija. Trenutno je zaposlen na oddelku za upravljanje s sredstvi v podjetju Energienetze Steiermark GmbH v Gradcu, Avstrija, kjer je od leta 2014 v funkciji specialista za pametna omrežja odgovoren za raziskave in razvoj na področju pametnih omrežij.

   
 •  

  Suzi Asfour

  Suzi Asfour je rojena Mariborčanka, po poklicu poslovna sekretarka s 25- letnimi izkušnjami v gospodarstvu in v šolstvu. Trenutno je zaposlena kot tajnica v VIZ Waldorfska šola v Mariboru. Je prejemnica priznanja »tajnica leta 2005« , nagrade za izvirno diplomsko nalogo v letu 2007 ter soavtorica strokovnih priročnikov za poslovne asistente. Ukvarja se tudi s predavateljstvom iz vsebin poslovne odličnosti in moderiranjem različnih dogodkov. Že tretji mandat vodi Zvezo klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Navdušujejo jo joga, ples, kolesarjenje, glasba in branje.

   
 •  

  Stanko Zorec

  Stanko Zorec, je podjetnik že od svojega 20 leta starosti. Trenutno je družbenik v podjetju Neonart d. o. o., kjer opravlja dela tehničnega direktorja in upravljanje prodaje ključnih kupcev. Je zelo deloven človek, ki stremi k popolnosti ter uspešnosti. Njegove vrednote so poštenost, iskrenost in odgovornost.

   
 •  

  Anka Fingušt

  Anka Fingušt, rojena 6.7.1965, stanujoča Šumenjakova 1, 2341 Limbuš, po poklicu magistrica socialnega dela. Delovne izkušnje: svetovalka zaposlitve na zavodu za zaposlovanje Maribor, Center za socialno delo Maribora, na delovnem mestu socialno delo z družino, zadnji 6 let strokovna vodja javnega verificiranega socialno varstvenega programa Varna hiša Maribor – pomoč ob nasilju v družini, kateri deluje pod okriljem  Centra za socialno delo Maribor. Poročena, mama študentke.

   
 •  

  Andrej Juder

  Andrej Juder, je rojen Mariborčan, zaposlen kot profesor na OŠ Franca Prešerna Maribor. Poučuje fiziko, tehniko in tehnologijo in računalništvo ter kot organizator informacijskih dejavnosti sodeluje na projektih IKT. Na osnovni šoli je že 13 let sindikalni zaupnik. Je poročen in ima dva odrasla otroka. Ob prostem času rad potuje, planinari in bere.

   
 •  

  Niko Stare

  Niko Stare je krajinski arhitekt in dobitnik nagrade Društva krajinskih arhitektov Slovenije za življenjsko delo. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je oral ledino z vključevanjem krajinskega planiranja v prostorske in urbanistične akte v SV Sloveniji, zlasti v sklopu urbanističnega programa Maribora in krajinskih zasnov za Slovenske gorice, Dravsko polje ter Mariborsko in Ribniško Pohorje. Zasnoval je sistem mestnega zelenja, velik del strokovne pozornosti pa je namenil tudi ureditvam zelenih in odprtih ter parkovnih površin v Mariboru. Med leti 1996 in 2000 je bil imenovan za krajinskega arhitekta Maribora. Pri nekaterih ureditvah, na primer ureditvi nabrežja Drave ob prenovi starega mestnega jedra Maribora - Lenta v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja, se je pokazalo, da je bil daleč pred časom, ko je zagovarjal ureditev mirne cone brez avtomobilov, namenjene izključno pešcem, kolesarjem in otrokom.

   
 •  

  Klaudija Šturm

  Klaudija Šturm je diplomirana ekonomistka, njena prva zaposlitev je bila v Tovarni avtomobilov Maribor. Trenutno vodi uspešno družinsko podjetje.

  Ima 30 let delovnih izkušenj na različnih področjih, večino dosedanjih delovnih nalog je bilo povezanih s prodajo, financami, vodenjem in planiranjem. Je članica Rotary kluba Maribor Park. V prostem času rada smuča, plava, potuje ali  počitnikuje v naravi.

   
 •  

  Karmen Djurišić

  Karmen Djurišić je rojena in živi v Mariboru, mestu polnem znamenitosti in tradicije. Njen zaščitni znak je: kar obljubim, to tudi naredim. Zna prisluhniti ljudem, jim pomagati, če le more. Želi si, da bi se Maribor razvijal v zdravem duhu, razumevanju za malega človeka in medsebojnem spoštovanju. Temu bo, kot mestna svetnica, namenila vso svojo energijo.

   
 •  

  Matej Strmečki

  Matej Strmečki je 32 letni rojeni Mariborčan,, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, trenutno zaposlen v modernem slovenskem inženiring podjetju kot vodja gradbišč. Na dosedanji poklicni poti je pridobil številne izkušnje na področju investicijskih projektov, tudi v mednarodnem okolju. Sodeloval je z vodilnimi svetovnimi gradbenimi podjetji pri največjih infrastrukturnih projektih. Pridobil je dragocena znanja in spoznal delovne procese iz projektnega vodenja in priprave postopkov za izvajanje projektov, vodenja gradbišč in nadzora kvalitete izvedenih del, kakor tudi pregleda obnovitvenih in vzdržervalnih del. Je rekreativni smucar in jadralec ter ljubitelj potovanj.

   
 •  

  Maja Mrđa

  Maja Mrđa je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica poslovnih ved, zaposlena kot samostojna podjetnica. Ukvarja se s pravnim in poslovnim svetovanjem podjetjem, nudi pomoč pri izvedbi revizij, je predavateljica na višji strokovni šoli, sodelovala je pri izvajanju programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo.

   
 •  

  Dušan Hanžurej

  Dušan Hanžurej je rojen leta 1953 v Mariboru, kjer tudi živi.  Po poklicu je univ. dipl. ekonomist. Njegova delovna kariera ga je vodila od Jeklotehne, Špedtransa, IMP Montaže Maribor do Inštituta informacijskih znanosti Maribor. Opravljal je dela in naloge na področju organizacije dela in informatike. Od leta 2014 je upokojen.

   
 •  

  Vladimir Ledinšek

  Vladimir Ledinšek je diplomirani inženir gradbeništva, zaposlen na področju cenitve premoženjskih škod v Zavarovalnici Adriatic Slovenica. V prostem času se ukvarja s tekom, planinarjenjem, plezanjem. Je soorganizator tekmovanj v planinski ter športni orientaciji. Del svojega časa nameni tudi branju leposlovja in obiskom gledališča.

   
 •  

  Tjaša Ornik

  Tjaša Ornik, rojena v Mariboru, ekonomski tehnik, je mati dveh otrok in že 32 let zaposlena v KZ Hoče, z. o. o.. Kot mestna svetnica se bo trudila, da se več pozornosti nameni skrbi za kmetijstvo.

   
 •  

  Aleš Sumer

  Aleš Sumer je Mariborčan, strojni tehnik, zaposlen kot kontrolor kakovosti v podjetju Rosenbauer iz Gornje Radgone. Izredno pripaden je prostovoljnemu gasilstvu, kar je najbolj nazorno pokazal kot organizator vaje „V sožitju rešujemo življenja“ v letih 2013 – 2016. V svojem prostem času se ukvarja z modelarstvom, letalstvom in športnim strelstvom.

   
 •  

  Jure Florjančič

  Jure Florjančič je končal srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Ob tem je športnik, bil je večkratni državni prvak v rokoborbi, dosegel je tretje mesto v NATO paktu in deveto mesto na svetovnem prvenstvu. Je oče treh otrok in se zavzema za okolje in združevanje ljudi ter ceni tradicijo. Prepotoval velik del sveta in tudi spoznanja od zunaj ga ženejo k ustvarjanju lepe in mirne, delovne in socialne klime v domačem prostoru, ki bo lahko dober zgled našim otrokom.

   
 •  

  Vesna Gajić

  Vesna Gajić je rojena Mariborčanka, ki je diplomirala na mariborski pravni fakulteti. Zaposlena je v družinskem podjetju, kjer že več kot 30 let prodajajo izdelke iz usnja. Ker verjame v Maribor, je sedež podjetja in ena od njegovih prodajaln v starem mestnem jedru. Ves svoj prosti čas namenja družini, rada ima naravo, živali, veliko ji pomenijo druženja z različnimi ljudmi. Zaradi narave svojega dela se dnevno srečuje z zgodbami posameznikov, ki so jo prepričale, da se ja za Maribor vredno potruditi. Zato se je odločila, da bo skupaj z Melito Petelin, učinkovito pomagala spreminjati njegovo podobo.

   
 •  

  Milan Vnuk

  Milan Vnuk je upokojenec, po izobrazbi višji upravni delavec. V času aktivnega dela je bil zaposlen kot poslovodja v Termah Maribor in kasneje v MD Sožitje Maribor kot vodja VDC Sožitje in skupinski habilitator. Je poročen in oče dveh otrok, prosti čas namenja smučanju, pohodništvu in branju.

   
 •  

  Smiljan Fingušt

  Smiljan Fingušt je rojen Mariborčan, po poklicu dipl. ekonomist. Po končani II. Gimnaziji v Mariboru je nadaljeval študij na EPF v Mariboru in Visoki komercialni šoli v Celju. Je direktor ES PRODUKT d.o.o. Maribor in ima preko 20 let delovnih izkušenj v mesnopredelovalni industriji na področjih trženja in vodenja prodaje.

   
 •  

  Andrej Cehtl

  Andrej Cehtl, univ. dipl. gosp. inž. gradb. je zaposlen v lastnem podjetju, ki deluje na področju nepremičnin (ocenjevanje nepremičnin, posredovanje pri prometu z nepremičninami, svetovanje). Tako srednjo šolo kot univerzo je končal v Mariboru, kjer tudi živi s svojo družino. Po študiju je pridobil naziv sodnega cenilca in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Že iz časov študija je vpet v gospodarsko dejavnost na področju Maribora.

   
 •  

  Miha Ekart

  Miha Ekart je rojen Mariborčan, diplomirani inženir gradbeništva, ki zaključuje magistrski študij s področja gradbeništva. Vse njegovo življenje je povezano s športom: karate, nogomet in odbojka, kjer se v zadnjih letih udejstvuje kot trener OK Nova kbm Branik. Aktivno deluje v Rotaract klubu Maribor, kjer pomaga pri organizaciji dobrodelnih dogodkov in v Društvu mladih Malečnik, kjer je aktiven pri organizaciji različnih družabnih dogodkov.

   
 •  

  Amadej Komar

  Amadej Komar je gimnazijski maturant, študent Pedagoške fakultete v Mariboru, dolgoletni trener mladinske selekcije ameriškega nogometa v ŠD Generals iz Maribora. Ker je izjemen poznavalec področja vinogradništva in slovenskih ter bordojskih vin, se trenutno ukvarja z gostinstvom, kjer ga odlikujejo prijaznost, vztrajnost in odličen odnos do gostov.

   
 •  

  Igor Dovnik

  Igor Dovnik je doktor medicine, specialist pediater, zaposlen v zasebni ordinaciji od leta 2005 kot direktor zasebnega Zavoda in d.o.o.. Je član izvršilnega odbora Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS), kjer je bil novembra lani izvoljen za predsednika. Njegove značilnosti so komunikativnost, jasno izražanje misli in mnenj, sledenje politični situaciji in stanju v slovenskem zdravstvu.

   
 • Dejan Pečenko

   

  Prof. Dejan Pečenko

  Prof. DEJAN PEČENKO je rojen 1958 v Mariboru. Diplomiral je na Univerzi za glasbo v Grazu in prejel  nagrado ministrstva za šolstvo in znanost Avstrije. Med leti 1985-1989 je ustvarjalno pot nadaljeval kot pedagog, jazz pianist, klaviaturist in komponist.

  1989-2004 deluje kot profesor (smer klavir jazz) na Anton Bruckner Konservatorium , od leta 2005 pa je Univ.Prof. na Anton Bruckner Universität v Linzu ( Institut für Jazz und improvisierte Musik ).

  Sočasno je na Kunstuniversität für Musik ( Institut jazz ) v Grazu med leti 1995 in 2004 predaval predmet Klavierpraxis.

   Od leta 2012 predava na Univerzi v Mariboru- pedagoška fakulteta- predmet jazz in improvizirana glasba , za študente master smeri.

  V svoji bogati glasbeni karieri je sodeloval na mnogih projektih in posnel nad 40 laserskih plošč(cd). Med drugim je pod lastnim imenom izdal še dve plošči z triom ( p,b,dm ) in dve solistični ( solo klavir ). Studijske, radio in TV produkcije za znane evropske TV hiše : ZDF, SAT 1, HTV, 3 SAT, ÖRF 1, EBU, RTV SLO… Za avtorsko ploščo (Persepolis) je leta 1989 prejel nagrado združenja estradnih umetnikov Jugoslavije , za zgoščenko pa leta 1992 Zlatega petelina (Slovenija) , leta 1994 pa je prejel Zlato noto.

   
 •  

  Silvester Gorjup

  Silvester Gorjup je maturiral na srednji ekonomski šoli Ptuj in postal ekonomski tehnik. Že zelo zgodaj, pri 18 letih je pričel z delom na Pošti Slovenije, kjer vztraja še danes. Pred časom je odprl Gallus drive-in na Šentiljski cesti. Skoraj sočasno z odpiranjem lokala, je postal tudi oče. Ima dve leti starega sin Gala. Sprošča se z igranjem rugbya. Prepričan je, da ima Maribor lahko svetlo prihodnost, le pravi ljudje ga morajo voditi. Kot pismonoša vidi ogromno stvari, ki jih je treba izboljšati. Piramida, hrib, ki se ga vidi skoraj iz vsake točke mesta. Vinogradi morajo biti ponos mesta,  zato morajo biti urejeni. Razmišlja tudi o zip-linu, malo adrenalina privablja mlade.

   
 •  

  Mojca Žižek

  Mojca Žižek je magistra poslovnih ved, ki se že 11 let ukvarja z nepremičninskim posredovanjem. Je mama in poslovna ženska, ki se bori za pravičnost, srčnost, poštenost in dobrodelnost. V samozaložbi je izdala avtobiografijo s katero želi vsem mladim pokazati, da se z voljo, trudom in s srčnostjo da doseči skoraj vse. Ker je ponosna Mariborčanka, se je pridružila podobno misleči Meliti Petelin in bo, kot mestna svetnica, vse svoje moči usmerila v napredek Maribora.

   

  Pridružite se mi.

 

 

 

DOMOV AKTUALNO KONTAKT ZASEBNOST

© Copyright Melita Petelin 2018